Wie ben ik

 

 

Ik ben Linsy (°1987)

Gehuwd en moeder van twee dochters.

Ik hou van warmte, fotografie, muziek, wandelen, ...

 

Wat doe ik

Als criminoloog ben ik sinds september 2010 tewerkgesteld in het justitiehuis te Hasselt. Mijn hoofdtaak is voornamelijk daderbegeleiding. Het opvolgen, ondersteunen en begeleiden van personen met een gerechtelijke maatregel. Het levert me een ruime ervaring in het werken met forensisch cliënteel.

Dit heeft me door de jaren heen een grote mensenkennis bijgebracht, het leerde me omgaan met crisissituaties en met zeer uiteenlopende (psychische) problematieken. Steeds tracht ik met de middelen die we hebben inventief op zoek te gaan naar oplossingen op maat van de cliënt. Zonder oordeel, met empathie, begrip en ondersteuning voer ik mijn gesprekken. 

 

Van 2013 - 2018 heb ik samen met een multidisciplinair team een project betreffende partnergeweld en familiaal geweld uitgewerkt. Dit project is ondertussen uitgegroeid tot het Family Justice Center. Mijn taken binnen het project waren enerzijds structureel (mee beleid uitstippelen) en anderzijds operationeel (begeleiden van gezinnen waar sprake was van ernstig geweld). 

 

In 2019 volgde ik de opleiding suïcidepreventie. Binnen mijn werkveld word ik regelmatig met deze thematiek geconfronteerd. De opleiding gaf me de nodige ondersteuning om snel en correct te handelen bij suïcidedreigingen. Omdat het erg belangrijk is om tijdig te handelen besloot ik voor mijn dienst een draaiboek op te stellen betreffende suïcidepreventie. 

 

In 2020 nam ik de beslissing om te starten als coach - therapeut in bijberoep. Thema's waar ik me verder in verdiep, zijn het systemisch werken en in rouw - verlies - trauma therapie (narratieve therapie - NET).

 

In mijn vierjarige contextuele gedragstherapieopleiding wordt voornamelijk de focus gelegd op ACT therapie (Acceptatie en Commitment Therapie), RFT (Relational Frame Theory), CFT (Compassion focused therapie) en Dialectische therapie. Mijn begeleidingen zullen voornamelijk op basis van deze therapie/trainingsvormen gebeuren.

Opleidingen

 • Master Criminologie (VUB - 2009)
 • Herstelgericht Werken (UCLL - 2015)
 • Multifocus: de kracht van verbinding (systemisch werken bij huiselijk geweld) (Mutsaersstichting 2017)
 • Professional Coach (Systo - 2020)
 • Postgraduaat Seksuologisch Counseling (UCLL, 2020 - 2021)
 • Acceptatie & Commitment therapie (Allegre - 2021)
 • Narratieve therapie (Rapunzel - 2021)
 • Embodied Yoga Coach (EYP, Mark Walsh, io, 2021)
 • Rouwtherapie (Verbinding in Verlies, io, 2021-2023)
 • Postgraduaat contextuele gedragstherapie (Allegre, io, 2021-2025)

 

 • Kortdurende opleidingen & workshops:
  • SITE (Systemische Individuele Trauma Exposure) (Interactie -Academie)
  • Vorming Suïcidepreventie (DAGG-CGG - 2018)
  • Cognitieve Gedragstherapie (Beck Institute for Cognitive Behavior therapy - 2020)
  • Omgaan met agressie (Impuls vzw)
  • Motiverende gespreksvoering 
  • Omgaan met middelengebruikers (VAD)
  • Psychopathologie
  • Basisopleiding voor behandeling van seksueel delinquentie (UFC)