Hechtingstrauma

Wat is hechting?

Hechting is het emotionele verband dat zich ontwikkelt tussen een kind en zijn primaire verzorger(s). Dit proces begint vanaf de geboorte en is cruciaal voor de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid, vertrouwen en emotionele stabiliteit. Een gezonde hechting biedt een kind de basis om de wereld te verkennen, relaties op te bouwen en veerkrachtig om te gaan met stress en uitdagingen. Deze vroege ervaringen vormen de basis voor hoe we als volwassenen relaties en emoties ervaren en beheren.

 

Hechtingstrauma

Hechtingstrauma ontstaat wanneer er sprake is van een verstoorde hechting, vaak door negatieve ervaringen in de vroege kindertijd. Dit kan variëren van fysieke of emotionele verwaarlozing tot mishandeling en inconsistente zorg. Volwassenen die hechtingstrauma hebben ervaren, kunnen moeite hebben met het vormen van gezonde relaties en kunnen blijvende emotionele en psychologische problemen ontwikkelen.

 

Verschillende hechtingsstijlen bij volwassenen

Hechtingsstijlen zijn patronen van gedrag en emotionele reacties die zich ontwikkelen op basis van de hechtingservaringen in de kindertijd. Bij volwassenen worden deze stijlen vaak geclassificeerd als volgt:

 1. Veilige hechting: Volwassenen met een veilige hechting hebben vertrouwen in hun relaties en voelen zich comfortabel met intimiteit en onafhankelijkheid. Ze hebben de neiging om gezonde, stabiele relaties te vormen en hebben een positief zelfbeeld.

 2. Angstige-hechting: Volwassenen met een angstige hechting zoeken voortdurend bevestiging en goedkeuring van hun partners. Ze kunnen zich overmatig zorgen maken over afwijzing en hebben vaak last van een laag zelfbeeld. Deze angst kan leiden tot clingy gedrag en emotionele instabiliteit.

 3. Vermijdende hechting: Volwassenen met een vermijdende hechting vermijden emotionele nabijheid en vertrouwen vaak op zichzelf. Ze kunnen moeite hebben met het aangaan van diepe, emotionele relaties en kunnen zich terugtrekken bij tekenen van afhankelijkheid of intimiteit van hun partner.

 4. Gedesorganiseerde hechting: Volwassenen met een gedesorganiseerde hechting vertonen tegenstrijdig gedrag in relaties. Ze kunnen zowel verlangen naar nabijheid als angst hebben voor intimiteit, wat resulteert in onvoorspelbare en vaak chaotische relatiepatronen. Deze hechtingsstijl komt vaak voort uit trauma en mishandeling in de kindertijd.

 

Hechtingsstijlen zijn niet altijd rigide en vaststaand. Hoewel mensen vaak een dominante hechtingsstijl ontwikkelen gebaseerd op hun vroege ervaringen met verzorgers, kunnen hechtingsstijlen variëren afhankelijk van verschillende relaties en omstandigheden. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen:

 

 1. Relatiespecifieke hechtingsstijlen: Mensen kunnen verschillende hechtingsstijlen ontwikkelen in verschillende relaties. Bijvoorbeeld, iemand kan een veilige hechtingsstijl hebben met vrienden maar een angstige hechtingsstijl met romantische partners.

 2. Contextuele invloeden: Stress, levenservaringen en veranderende omstandigheden kunnen de hechtingsstijl beïnvloeden. Iemand kan overwegend veilig gehecht zijn, maar in tijden van hoge stress of onzekerheid tekenen van een angstige of vermijdende hechtingsstijl vertonen.

 3. Dynamische hechtingspatronen: Hechtingsstijlen zijn dynamisch en kunnen veranderen over de tijd. Positieve ervaringen in relaties, zoals het hebben van een ondersteunende partner, kunnen helpen bij het ontwikkelen van een veiligere hechtingsstijl.

 4. Interactie met verschillende personen: De hechtingsstijl kan ook variëren afhankelijk van de interactiepartner. Iemand kan zich veilig gehecht voelen met een empathische en betrouwbare persoon, terwijl dezelfde persoon zich angstig of vermijdend kan voelen in de relatie met een onbetrouwbare of inconsistente partner.

 

Gevolgen van onveilige hechting voor volwassenen

Een onveilige hechting kan verstrekkende gevolgen hebben voor volwassenen, met invloed op verschillende aspecten van hun leven:

 • Moeilijkheden in relaties: Mensen met een onveilige hechting kunnen moeite hebben met vertrouwen, intimiteit en het vormen van stabiele relaties. Ze kunnen angstig zijn in relaties of juist emotioneel afstandelijk.
 • Laag zelfbeeld: Onveilige hechting kan leiden tot een negatief zelfbeeld en lage eigenwaarde, waardoor volwassenen kwetsbaar zijn voor depressie en angst.
 • Emotionele dysregulatie: Volwassenen met onveilige hechting kunnen moeite hebben met het beheersen van hun emoties, wat kan leiden tot stemmingswisselingen en impulsief gedrag.
 • Problemen met stressbeheer: Deze volwassenen kunnen problemen hebben met het effectief omgaan met stress, wat hun algehele welzijn en functioneren kan beïnvloeden.
 • Intimiteitsproblemen: Ze kunnen moeite hebben met het ervaren van en reageren op intimiteit, wat kan leiden tot afstandelijkheid of juist overmatige afhankelijkheid van hun partner.

 

Het belang van vroege interventie

Het is essentieel om hechtingsproblemen vroegtijdig te herkennen en aan te pakken. Bewustwording van je eigen hechtingsstijl(en) en hoe deze variëren in verschillende relaties kan helpen bij persoonlijke groei en het verbeteren van relaties. Therapie kan hierbij een waardevol hulpmiddel zijn. Een therapeut kan helpen om patronen te herkennen en strategieën aan te bieden om gezonde hechtingsstijlen te bevorderen. Therapie kan helpen bij het herstellen van beschadigde hechtingsrelaties en het bevorderen van een gezonde emotionele ontwikkeling. Door tijdig in te grijpen, kunnen volwassenen leren gezonde relaties op te bouwen en een veerkrachtig en vervullend leven te leiden.

 

~ Hechting is de kern van alles wat we als mensen doen. Onze gehechtheid aan anderen bepaalt hoe we de wereld om ons heen ervaren en hoe we omgaan met uitdagingen en trauma's. ~      - Dr. Bessel van der Kolk