Intergenerationeel trauma

Wat is intergenerationeel trauma?

Intergenerationeel trauma, ook bekend als transgenerationeel of erfelijk trauma, verwijst naar de psychologische, emotionele en soms zelfs fysiologische gevolgen die traumatische ervaringen van eerdere generaties hebben op de huidige generatie(s). Dit fenomeen kan optreden wanneer de impact van trauma's, zoals oorlog, genocide, slavernij, geweld, misbruik, en systemische onderdrukking, wordt doorgegeven van ouders op kinderen en zelfs kleinkinderen. 

 

Mechanismen van Overdracht

  1. Psychosociale Mechanismen:

  • Opvoedingsstijlen: Ouders die zelf trauma hebben meegemaakt, kunnen onbewust copingstrategieën en gedragingen doorgeven die zij hebben ontwikkeld als reactie op hun eigen trauma's.
  • Familiedynamiek: Trauma kan invloed hebben op de manier waarop families communiceren en met emoties omgaan, wat weer invloed heeft op de emotionele ontwikkeling van kinderen.
  1. Biologische Mechanismen:
  • Epigenetica: Studies suggereren dat trauma epigenetische veranderingen kan veroorzaken, waarbij genexpressie wordt beïnvloed door omgevingsfactoren zonder dat de DNA-sequentie verandert. Deze veranderingen kunnen doorgegeven worden aan nakomelingen.
  • Stresshormonen: Trauma kan leiden tot chronisch verhoogde niveaus van stresshormonen zoals cortisol, die een impact kunnen hebben op de gezondheid en het gedrag van volgende generaties.