Pre-, Peri- en Postnatale Psycho(trauma)therapie

 

Wat?

Zwangerschap en de geboorte van een kind zijn belangrijke levensgebeurtenissen die gepaard gaan met zowel fysieke als emotionele veranderingen. Hoewel deze periode vaak als een gelukkige tijd wordt beschouwd, kunnen sommige vrouwen en hun partners aanzienlijke stress en psychische problemen ervaren. Pre-, peri- en postnatale psychotherapie biedt ondersteuning tijdens deze cruciale fasen om de mentale gezondheid van zowel de moeder als het kind te bevorderen.

 

Prenatale Psycho(trauma)therapie

Prenatale psycho(trauma)therapie richt zich op de periode voor de geboorte. Deze vorm van therapie kan vrouwen helpen om te gaan met angst, depressie en andere emotionele problemen die kunnen optreden tijdens de zwangerschap. Door het identificeren en aanpakken van stressfactoren en negatieve gedachtenpatronen, kan prenatale psychotherapie bijdragen aan een positieve zwangerschapsbeleving en de voorbereiding op het moederschap. Ook richt het zich op het behandelen van trauma's en stressvolle ervaringen die plaatsvinden tijdens de zwangerschap. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een eerdere zwangerschap, ernstige ziekten, ongelukken, of andere stressvolle gebeurtenissen die de aanstaande moeder emotioneel belasten.

Voordelen en doelstellingen van prenatale psycho(trauma)therapie:

 • Verminderen van angst en depressie
 • Verhogen van het zelfvertrouwen in de aanloop naar de bevalling
 • Ondersteunen bij het maken van belangrijke beslissingen omtrent zwangerschap en geboorte
 • Bevorderen van een gezonde moeder-kind relatie vanaf het begin
 • Verwerking van trauma en angst om de negatieve impact op de zwangerschap te verminderen
 • Versterken van de emotionele weerbaarheid van de moeder
 • Voorbereiden op een gezonde en positieve bevallingservaring

 

Perinatale Psychotherapie

Perinatale psychotherapie omvat de periode rond de geboorte, met name de laatste weken van de zwangerschap tot de eerste weken na de bevalling. Deze fase kan bijzonder uitdagend zijn vanwege de fysieke en emotionele belasting van de bevalling en de aanpassing aan het ouderschap. Therapeuten bieden ondersteuning bij het navigeren door deze intense periode, helpen bij het omgaan met bevallingsgerelateerde trauma's (vb. traumatische bevalling, complicaties tijdens de geboorte, of andere onverwachte gebeurtenissen die leiden tot intense stress en angst voor de moeder en soms ook voor de pasgeborene) en bevorderen de hechting tussen moeder en kind.

Voordelen en doelstellingen van perinatale psycho(trauma)therapie:

 • Ondersteuning bij bevallingsangst en -trauma
 • Hulp bij het verwerken van veranderingen in het gezinsdynamiek
 • Aanpak van vroege signalen van postnatale depressie
 • Verwerken van bevallingstrauma en gerelateerde angst
 • Ondersteunen bij het herstellen van fysieke en emotionele balans na de geboorte
 • Helpen bij het bevorderen van een veilige hechting tussen moeder en kind
 • Voorkomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij de moeder

 

Postnatale Psycho(trauma)therapie

Postnatale psycho(trauma)therapie, ook bekend als postpartum psychotherapie, richt zich op de periode na de geboorte. Na de bevalling kunnen moeders te maken krijgen met een scala aan emotionele en psychologische uitdagingen. Sommige vrouwen ervaren een traumatische bevalling waarbij ze zich machteloos, angstig of overstuur voelen door de gebeurtenissen tijdens de bevalling. Anderen kunnen worstelen met de fysieke en emotionele aanpassingen aan het moederschap, postpartumdepressie, angststoornissen of problemen met de hechting met hun baby. Postnatale psychotherapie biedt strategieën en steun om deze uitdagingen te overwinnen, helpt bij de aanpassing aan de nieuwe rol als ouder en bevordert de algehele geestelijke gezondheid.

Voordelen en doelstellingen van postnatale psychotherapie:

 • Behandeling van postnatale depressie en angst
 • Ondersteuning bij de aanpassing aan het ouderschap
 • Versterking van de moeder-kind relatie
 • Preventie van langdurige psychische problemen
 • Verwerken van traumatische bevallingservaringen en gerelateerde emoties zoals angst, schuldgevoelens, en verdriet.
 • Herstellen van zelfvertrouwen en eigenwaarde als moeder.
 • Bevorderen van een gezonde moeder-kind relatie en hechting.
 • Omgaan met symptomen van postpartumdepressie, angststoornissen, en andere psychische problemen.
 • Ontwikkelen van coping-mechanismen en vaardigheden om stress te verminderen en emotionele veerkracht op te bouwen.

 

Het behandelen van trauma's in de pre- en perinatale periode is essentieel voor het waarborgen van de geestelijke gezondheid van zowel moeder als kind. Onbehandelde trauma's kunnen leiden tot langdurige psychische problemen, waaronder angst, depressie, en hechtingsstoornissen. Door tijdige en gerichte interventies kan psycho(trauma)therapie de negatieve impact van deze ervaringen verminderen en bijdragen aan een gezonde start voor zowel moeder als kind.