Wat kan je verwachten?

Je kan bij mij terecht voor ACT therapie, rouwtherapie, systemisch en doelgerichte coaching. De gespreksvormen/technieken die worden gebruikt zullen zich voornamelijk focussen op het heden. Ze zullen aanzetten en stimuleren tot beweging naar jouw doel en een waardevol leven.  

 

 • Systemisch coaching: op procesmatige wijze wordt je begeleid in creëren van nieuwe inzichten en het aangereikt krijgen van handvaten die jou tot oplossingen kan brengen voor interpersoonlijke (tussen personen) crisissen of voor complexe en specifieke maatschappelijke probleemsituaties. Een mens is gemaakt om te verbinden en dit gebeurt binnen verschillende contexten (als partner, als kind, als werknemer, als vriend/vriendin,…). Contacten met anderen hebben invloed op jouw gedachten en gevoelens. Er kunnen verstoorde patronen ontstaan die jouw functioneren kunnen beïnvloeden. Deze leren herkennen en het ontwikkelen van nieuw gedrag zal bijdragen tot jouw groei en het bereiken van waardevolle relaties. 

 

 • ACT (acceptatie en commitment therapie): is een actieve therapie/trainingsvorm waarbij je niet langer tegen negatieve gevoelens en gedachten vecht, maar ze leert accepteren en ermee leert omgaan. Het doel hiervan is om niet meer door de gevoelens en gedachten opgeslorpt te worden, zodat er meer energie overblijft voor de waardevolle dingen in jouw leven. Bewust leren leven en kiezen voor een leven op basis van jouw waarden. Binnen deze therapievorm wordt er ook gewerkt met zelfcompassie, gebaseerd op de compassion-focused therapie, waarbij je leert jezelf met een warme en vriendelijke hand te ondersteunen.

 • Rouwtherapie: ieder van ons komt in zijn leven in aanraking met verlies. Als we aan rouw en verlies denken, maken we voornamelijk de brug naar het overlijden van iemand. Toch worden we op nog vele andere manieren geconfronteerd met verlies en dit kan een grote impact hebben op ons leven. Denk maar aan een echtscheiding, werkverlies, verlies van gezondheid, kinderloosheid, traumatische gebeurtenissen die verlies hebben veroorzaakt, onzichtbare verliezen,… Elk van ons overleeft op een unieke manier en met gesprektherapie (narratieve therapie) wil ik jou als mens en hulpverlener hierin bijstaan. 

 


Ons traject

Kennismakingsgesprek (intake)

Een eerste gesprek zal verkennend zijn. Wie ben je?  Wat brengt je tot bij mij? Wat kan ik je bieden? 

 

Traject 

Wanneer je beslist om met mij een traject op te starten, zullen we samen op zoek gaan naar de moeilijkheden/problemen die zich stellen en bepalen we samen de doelen die je wil bereiken. 

Hoeveel gesprekken er nodig zijn om de doelstellingen te bereiken is bepalend door jezelf en je evolutie. Jij geeft het tempo aan. Sommigen hebben na enkele gesprekken voldoende handvaten om verder te gaan, terwijl anderen nood hebben aan een langduriger traject.  

De frequentie van de gesprekken wordt bepaald door de situatie op dat moment. 

 

Afronding

In overleg bekijken we wanneer een traject kan afgesloten worden.

 

Wie kan bij mij terecht?

Alle jongeren (vanaf 15 jaar), volwassenen en ouderen die de nood hebben aan begeleiding en ondersteuning binnen bepaalde levensdomeinen.
Heb je nood aan een luisterend oor en wil je je verhaal kwijt bij een onbevooroordeeld iemand, in alle rust en veiligheid, dan ben je van harte welkom. 

Ben je binnen een forensisch (strafrechtelijk) kader op zoek naar begeleiding, dan kan je bij mij terecht.

 

Een richting van thema's:

 

 • Emotieregulatie
 • Suïcidaal gedrag
 • Zelfvertrouwen - grenzen stellen - zelfzorg
 • Zingeving - levensvragen
 • Communicatiemoeilijkheden
 • Hechting
 • Rouw en verlies
 • Trauma 
 • Innerlijk kind
 • Verslaving
 • Depressie
 • Narcisme (NSS - Narcistisch Slachtoffer Syndroom)
 • Destructieve relaties
 • Seksuologische problematieken
 • ...