Wat kan je verwachten?

Je kan bij mij terecht voor contextuele gedragstherapie, traumatherapie en systemisch coaching. De gespreksvormen/technieken die worden gebruikt zullen zich voornamelijk focussen op gedachten, gevoelens, gewaarwordingen en gedrag. Ze zullen aanzetten en stimuleren tot beweging naar jouw doel en een waardevol leven.  

 

 • Systemisch coaching: op procesmatige wijze wordt je begeleid in creëren van nieuwe inzichten en het aangereikt krijgen van handvaten die jou tot oplossingen kan brengen voor interpersoonlijke (tussen personen) crisissen of voor complexe en specifieke maatschappelijke probleemsituaties. Een mens is gemaakt om te verbinden en dit gebeurt binnen verschillende contexten (als partner, als kind, als werknemer, als vriend/vriendin,…). Contacten met anderen hebben invloed op jouw gedachten en gevoelens. Er kunnen verstoorde patronen ontstaan die jouw functioneren kunnen beïnvloeden. Deze leren herkennen en het ontwikkelen van nieuw gedrag zal bijdragen tot jouw groei en het bereiken van waardevolle relaties. Tijdens de gesprekken kan er gewerkt worden met genogrammen en familieopstellingen.

 

 • ACT (acceptatie en commitment therapie): is een actieve therapie waarbij je niet langer tegen negatieve gevoelens en gedachten vecht, maar ze leert accepteren en ermee leert omgaan. Het doel hiervan is om niet meer door de gevoelens en gedachten opgeslorpt te worden, zodat er meer energie overblijft voor de waardevolle dingen in jouw leven. Bewust leren leven en kiezen voor een leven op basis van jouw waarden. Binnen deze therapievorm wordt er ook gewerkt met zelfcompassie, gebaseerd op de compassion-focused therapie, waarbij je leert jezelf met een warme en vriendelijke hand te ondersteunen.

 • Traumatherapie: Ieder van ons was ooit kind. Groot worden in een warme en liefdevolle omgeving, zonder zorgen en met de nodige veiligheid is iets waar elk kind voor leeft. Maar het is iets dat niet voor ieder kind mogelijk was. De confrontatie met verwaarlozing, mishandeling en/of misbruik (emotioneel, psychisch, fysiek, seksueel),  tijdens deze kwetsbare jaren laat een diepe verwonding na. Dit trauma dat je meedraagt, leidt in jouw volwassen leven vaak tot gevoelens van pijn, verdriet, eenzaamheid, geen reden hebben tot bestaan,… Je leert jezelf bepaalde patronen/gedrag aan om te overleven.  Deze patronen kunnen leiden tot destructief gedrag, verslavingen, moeilijke relaties, verlieservaringen, depressies,… De overlevingsstrategieën bieden jou ergens een houvast, maar het verstrikt je en brengt je verder weg van een waardevol leven. Jezelf kunnen zien, horen en voelen geeft je de kans de verwondingen te helen en te kunnen evolueren naar een krachtige compassievolle volwassene.

 


Ons traject

Kennismakingsgesprek (intake)

Een eerste gesprek zal verkennend zijn. Wie ben je?  Wat brengt je tot bij mij? Wat verwacht je? Wat kan ik je bieden? 

 

Traject 

Wanneer je beslist om met mij een traject op te starten, zullen we samen op zoek gaan naar de moeilijkheden/problemen die zich stellen en bepalen we samen de doelen die je wil bereiken. 

Hoeveel gesprekken er nodig zijn om de doelstellingen te bereiken is bepalend door jezelf en je evolutie. Jij geeft het tempo aan. Sommigen hebben na enkele gesprekken voldoende handvaten om verder te gaan, terwijl anderen nood hebben aan een langduriger traject.  

De frequentie van de gesprekken wordt bepaald door de situatie op dat moment. 

 

Afronding

In overleg bekijken we wanneer een traject kan afgesloten worden.

 

Wie kan bij mij terecht?

Alle volwassenen die de nood hebben aan begeleiding en ondersteuning binnen bepaalde levensdomeinen.
Heb je nood aan een luisterend oor en wil je je verhaal kwijt bij een onbevooroordeeld iemand, in alle rust en veiligheid, dan ben je van harte welkom. 

 

Een richting van thema's:

 

 • Emotieregulatie
 • Zelfvertrouwen - grenzen stellen - zelfzorg
 • Zingeving - levensvragen
 • Communicatiemoeilijkheden
 • Trauma
 • Hechting
 • Dissociatie
 • Angst 
 • Chronische stress
 • Verslaving
 • Depressie
 • Narcisme (NSS - Narcistisch Slachtoffer Syndroom)
 • Destructieve relaties
 • Moederwond / vaderwond (ouder-kindrelatie)
 • Codependentie
 • Ouderschap na trauma
 • ...

 

Algemene voorwaarden en privacy

Binnen mijn praktijk hanteer ik vastgelegde algemene voorwaarden en hecht ik veel belang aan de privacy van mijn cliënten. Onderstaande documenten geven de visie van mijn praktijk weer. Tijdens het intakegesprek worden de belangrijkste elementen besproken en wordt er uitdrukkelijk akkoord gevraagd betreffende de algemene voorwaarden en de privacyregels.

ALGEMENE VOORWAARDEN DE ACHTARM.pdf

PRIVACY - GDPR.pdf